HU ipari park iparvágány DE iparvágány kiadó raktár EN kiadó raktár ipari park
HAJDU Infrastruktúra - ipari park, logisztika és infrastruktúra
Hírek aktualitások, információk
Üzleti Élet a Környezetért díjat nyert a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.

2017. október 30

Sikeres KIR megújító audit a HAJDU Cégcsoportnál

A mindhárom HAJDU társaságot érintő, KIR megújító audit eredménye és az auditjelentésben összefoglalt további információk alapján a tanúsító SGS újabb, hároméves ciklusra adta ki a tanúsítást a cégcsoport tagvállalatainak.

2014. március 07

Legújabb befejezett beruházás

A  Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. legújabb befejezett beruházása

2017. május 30

Újabb beruházások a HAJDU Infrastruktúra Zrt-nél

Tovább bővültek szolgáltatásaink

2017. február 13

Beruházások a HAJDU Infrastruktúra Zrt.-nél

A HAJDU Infrastruktúra Zrt. az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a meglévő hálózatok korszerűsítésére és a stabil energiaellátás biztosításának megteremtésére.

2017. február 08

Sikeres Egységes Környezet Használati Engedély felülvizsgálat

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  egységes környezethasználati engedélyt adott ki a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. részére a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelye tovább üzemeltetéséhez.

2016. október 14

Korszerű sűrített levegő-ellátás a HAJDU Ipari Parkban

A fejlesztés eredményeként lehetővé vált a HAJDU Cégcsoport számára a megfelelő minőségű, illetve mennyiségű sűrített levegővel történő ellátás.

2015. január 16

Befejeződött az ivóvíz-hálózat fejlesztése

Megvalósult a megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatás a HAJDU Ipari Parkban.

2015. január 16

Hivatalosan is: HAJDU Ipari Park

A HAJDU Ipari Park mostantól hivatalosan is rendelkezik az ipari park címmel. A parkot működtető HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. 2010 –es pályázatáról a napokban született döntés.

2012. december 03

Innovációs Központ a HAJDU Ipari Parkban

A Központ új tevékenységet hozott az Ipari Park területére, szakmai konferencia szervezés, valamint energetikával összefüggő akkreditált laboratóriumi mérések területén fogja bővíteni az Ipari Parkon belüli szolgáltatásokat.

2015. január 16

Feszültségszint váltás a HAJDU Ipari Centrumban

A HAJDU Infrastruktúra Zrt. felújította a teljes energia hálózatát, mellyel lehetővé vált, hogy az egyik legfontosabb energiaszolgáltatás – az áramellátás - az ipari park teljes területén korszerű és biztonságos legyen.

2013. április 16

CÁFOLAT

A facebookon megjelent téves híresztelésre

2015. július 13

Gyorskereső

szabadszavas kereső

Hasznos információk

Díszítő elem iparvágány10 érv mellettünk

Díszítő elem iparvágányEngedélyek

Küldetésünk


   A HAJDU Infrastruktúra Zrt. legfőbb feladatának tekinti a HAJDU Cégcsoportba tartozó társcégek valamint a HAJDU Ipari Parkba betelepülő vállalkozások energiával és kiegészítő szolgáltatásokkal való ellátását úgy, hogy kihasználja a központi beszerzésből eredő nagyobb energia mennyiségek miatti kedvező árat, és ezen keresztül hozzájáruljon partnerei elégedettségéhez és piaci sikeréhez.


   A beruházási stratégiánk kialakításánál elsőbbséget élvez, hogy terveinket teljes egészében hozzáillesszük a társcégek és a betelepülő vállalkozások megfelelő növekedését, technológiaváltását biztosító energiaellátásnak, egyéb infrastrukturális háttérrel kapcsolatos elvárásaik biztosításának.

   Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk megóvására, a meglévő minősítéseinket mind környezetvédelmi, mind minőségirányítási területen az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerint működtetjük és folyamatosan fejlesztjük.


   Az Ipari Park működtetésében, összhangban a tulajdonosok elvárásával, a meglévő épületek bérbeadását tartjuk elsődleges feladatunknak. Célunk a bérleti díjak egységesítése és a piaci árak megfelelő követése, az évenkénti benchmark árak kialakítása és a saját bérleti díjaink ehhez való illesztése. Nem kívánunk az Ipari Park területén földterületeket eladni és semmilyen formában nem értékesítünk meglévő ingatlanokat.


   Belső értékelési rendszerünkkel elérjük, hogy munkavállalóink elkötelezettek legyenek a minőségi munka mellett, ennek érdekében a bérezésben a kiemelkedő teljesítmények elismerésére is törekszünk. Folyamatosan, lépésről lépésre javítjuk a munkakörülményeket, a munkavégzéshez szükséges eszközök megfelelő minőségen tartására nagy hangsúlyt fektetünk. Feladataink megfelelő ellátása érdekében az öt éven belül nyugdíjba vonuló kollégáink pótlására fiatal és jó képességű munkatársakat veszünk fel, betanításukra önkéntes alapon működő Mentor programot dolgozunk ki. A programnak része lesz a sikeres betanulási időszakot követően a Mentorok részére történő célprémium kifizetése.


   Munkánk során minden esetben az „Első az ügyfél” elvet alkalmazzuk mind külső partnereink, mind belső kollégáink felé. A „belső ügyfelek” kiszolgálását is kiemelten kezeljük. A belső kommunikáció javítása érdekében cégcsoporton belül negyedéves konzultációkat tartunk a társcégek szakirányú vezetőivel, ezeken az egyeztetéseken folyamatosan tájékoztatjuk őket az energetikai elemzéseinkről, a cégcsoportnál tapasztalható kedvező vagy nem megszokott folyamatokról, továbbá az Infrastruktúra Zrt.-nél tervezett beruházásokról, azok hatásáról a partnercégeinkre. A jó kommunikáció érdekében belső webes felületet hozunk létre, ahol a napi problémákról, karbantartási feladatainkról, hibákról tájékoztatjuk a partnercégeinket.


   A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. minden dolgozójának kötelessége az integrált irányítási politikában és a célokban meghatározottak eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, az elvégzett tevékenységek minőségének folyamatos javításában aktívan részt venni.


Politikánk megvalósításához nagy hangsúlyt fektetünk:


·   Munkatársaink oktatására és tudásszintjük folyamatos növelésére a megkövetelt minőségű szolgáltatások    végzéséhez a környezet védelmének szem előtt tartásával.

·  Megfelelő eszközök biztosítására a teljes szolgáltatási területen különös tekintettel a környezetvédelem területén.

·   Szolgáltatás során használt eszközeink, épületeink folyamatos megelőző karbantartására.

· Új eljárások tervezése és bevezetése esetén a környezetvédelmi követelményeket érvényesítjük és törekszünk a   megelőzés elvének betartására.

· Anyagfelhasználás, energiafelhasználás, technológiai folyamatok és hulladékképződés tekintetében a  környezetkímélő megoldásokra törekszünk.

·   A működés során valamennyi vonatkozó jogszabályt betartjuk.