HU ipari park iparvágány DE iparvágány kiadó raktár EN kiadó raktár ipari park
HAJDU Infrastruktúra - ipari park, logisztika és infrastruktúra
Hírek aktualitások, információk
Üzleti Élet a Környezetért díjat nyert a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.

2017. október 30

Sikeres KIR megújító audit a HAJDU Cégcsoportnál

A mindhárom HAJDU társaságot érintő, KIR megújító audit eredménye és az auditjelentésben összefoglalt további információk alapján a tanúsító SGS újabb, hároméves ciklusra adta ki a tanúsítást a cégcsoport tagvállalatainak.

2014. március 07

Legújabb befejezett beruházás

A  Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. legújabb befejezett beruházása

2017. május 30

Újabb beruházások a HAJDU Infrastruktúra Zrt-nél

Tovább bővültek szolgáltatásaink

2017. február 13

Beruházások a HAJDU Infrastruktúra Zrt.-nél

A HAJDU Infrastruktúra Zrt. az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a meglévő hálózatok korszerűsítésére és a stabil energiaellátás biztosításának megteremtésére.

2017. február 08

Sikeres Egységes Környezet Használati Engedély felülvizsgálat

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  egységes környezethasználati engedélyt adott ki a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. részére a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelye tovább üzemeltetéséhez.

2016. október 14

Korszerű sűrített levegő-ellátás a HAJDU Ipari Parkban

A fejlesztés eredményeként lehetővé vált a HAJDU Cégcsoport számára a megfelelő minőségű, illetve mennyiségű sűrített levegővel történő ellátás.

2015. január 16

Befejeződött az ivóvíz-hálózat fejlesztése

Megvalósult a megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatás a HAJDU Ipari Parkban.

2015. január 16

Hivatalosan is: HAJDU Ipari Park

A HAJDU Ipari Park mostantól hivatalosan is rendelkezik az ipari park címmel. A parkot működtető HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. 2010 –es pályázatáról a napokban született döntés.

2012. december 03

Innovációs Központ a HAJDU Ipari Parkban

A Központ új tevékenységet hozott az Ipari Park területére, szakmai konferencia szervezés, valamint energetikával összefüggő akkreditált laboratóriumi mérések területén fogja bővíteni az Ipari Parkon belüli szolgáltatásokat.

2015. január 16

Feszültségszint váltás a HAJDU Ipari Centrumban

A HAJDU Infrastruktúra Zrt. felújította a teljes energia hálózatát, mellyel lehetővé vált, hogy az egyik legfontosabb energiaszolgáltatás – az áramellátás - az ipari park teljes területén korszerű és biztonságos legyen.

2013. április 16

CÁFOLAT

A facebookon megjelent téves híresztelésre

2015. július 13

Gyorskereső

szabadszavas kereső

Hasznos információk

Díszítő elem iparvágány10 érv mellettünk

Díszítő elem iparvágányEngedélyek

Közműszolgáltatások a HAJDU Ipari Park területén

A HAJDU Ipari Park területén kialakított telkek mindegyikén igénybe vehető a bemutatott infrastruktúra teljes spektruma. A vállalat segítséget tud nyújtani a betelepülni szándékozóknak a hatósági engedélyek benyújtásában, illetve beszerzésében. Az alábbi kiegészítő technológiai és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat lehet igénybe venni a HAJDU-csoport cégeitől: lemezalakítás, hegesztés, zománcozás, felületkikészítés, lézeres alkatrészkivágás, szerszámgyártás.
 
Úthálózat
A HAJDU Ipari Park területén lévő gyűjtőút szélessége 7 m, erre az útra merőlegesen mindkét irányban feltáróutak épülnek. A feltáróutak keresztirányú összekötésére is szükség van, biztonsági okokból. Bármilyen káresemény miatti útlezárás esetén is biztosítani kell minden létesítmény megközelíthetőségét. Ezen utak szélessége 4 m, mindkét oldalon 1,5 m széles padkával kialakítva.
 
Villamos energia
Részvénytársaságunk villamos energiaellátása 22 kV-os feszültségszinten történik. A 22 kV-os betáplálás Debrecen irányából kettő, Nyíregyháza felől egy távvezetéken érkezik, ez utóbbi tartalékellátásként funkcionál. A 22 kV-ot belső elosztóhálózaton keresztül a technológiai épületek közelébe telepített 6 db állomásra továbbítjuk. Az állomások 22/0,4 kV-os átalakítás után biztosítják az energiát a technológiai és egyéb fogyasztók felé. Jelenleg a szolgáltatónál szerződött teljesítmény 4500 kVA, ebből lekötött teljesítmény 1900 kW.
 
Távhő
A távhő előállítása 2 kazánházban történik. A nagy kazánházban 1 db 4 MW, 1 db 1,65 MW teljesítményű melegvizes kazán, valamint 1 db 400 kW villamos-, 500 kW hőteljesítményű gázmotor látja el ezt a feladatot. A kiskazánházban 2 db 500 kW hőteljesítményű melegvízkazán csak fűtési célokat szolgál.
 
Ivóvíz
A HAJDU Ipari Park saját kutas vízbeszerző bázisa biztonsággal kielégíti az üzemi vízigényeket. 12 db mélyfúrású kútból 1 db üzemelő kút látja el ezt a feladatot, melynek átlagos kitermelése 180 m3/nap. Éves vízkitermelésünk: 65 000 m3. A kutból kitermelt  nyersvíz tározás és fertőtlenítést követően nyomásfokozással jut a vízmű szűrőegységeire. A nyersvíz határérték feletti vas-, mangán- és metángáz-tartalmát mesterséges légoxidáció, légelválasztás és szűrés útján távolítjuk el. A kezelt víz  a 600m3-es víztoronnyal ellátott üzemi vízhálózatba kerül. A hálózatban várható legnagyobb nyomás a víztorony paraméterei és a terepmagasság alapján maximum 36,8 m v.o. lehet.
 
Szociális szennyvíz
A szociális szennyvizek átemeléssel kerülnek a biológiai lebontást végző nagyterhelésű csepegtetőtestre és annak kiegészítő egységeire. Ennek kapacitása 350 m3/nap. A tisztított szociális szennyvizet üzemi csatornán át a VIII/7 belvízelvezető csatornába vezetjük. A kezelés során képződő iszapokat, rácsszemét-szikkasztás után a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szállítjuk el.
 
Ipari szennyvíz
A savas-lúgos nehézfémtartalmú szennyvizeket szakaszos üzemű méregtelenítőben kezeljük. Az ioncserélőre nem vihető híg szennyvizeket folyamatos vegyszeres kezeléssel tisztítjuk. Az így méregtelenített szennyvizeket szelektív ioncserélő berendezésekben utókezeljük. A tisztított ipari szennyvíz pH-beállítás után nyomóvezetéken át vízzáróan szigetelt 60 000 m3-es hosszúidejű tárolómedencébe kerül. Innen az üzemi csatornán át időszakosan a VIII/7 belvízelvezető csatornába vezetjük, előzetes szakhatósági engedély alapján. A híg, nem elvesző öblítővizek tisztítása recirkulációs ioncserélő soron történik, melynek kapacitása 700 m3/nap. A tisztítómű ki nem használt kapacitására galván-típusú szennyvizek tisztítását tudjuk vállalni (például zsírtalanító fürdők, savas pác-fürdők,  foszfát-fürdők, sav- és lúgmaradékok, emulziók).
 
Ipari hűtővíz
Az ipari hűtővíz biztosítás  zárt rendszerű, automata működésű folyadékhűtő és szárazhűtő berendezések  által történik, melyek a hűtésigény hatására bekövetkező hőmérsékletváltozás alapján automatikusan indulnak vagy leállnak. A rendszer három részre bontható. A primer oldal részét képezik a szárazhűtő, folyadékhűtő és puffer tartály. A szekunder és tercier oldalak pedig elkülönítetten látják el a kívánt hőmérsékletű vízzel a társcégeket.
 
Telekommunikáció
A HAJDU Ipari Park teljes körű telekommunikációs szolgáltatást (digitális telefon, internet) biztosít a többi közművel párhuzamosan kiépített hálózaton.

 

Éves energetikai jelentés - 2017